فهرست املاک - آپارتمان راه مشترک - صفحه 15

فروش آپارتمان82متری درخیابان فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 82 متر مربع
قیمت کل : ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان88متری در بلوارمعین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 88 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان ساختمان جلال
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان50متری در آستانه سردارجنگل
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان69متری در کوچه حلوایی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 69 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان57متری در آستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 57 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان فول امکانات
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
قیمت کل : ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان فول امکانات
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 77 متر مربع
قیمت کل : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان دربلوار مطهری آستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 67 متر مربع
قیمت کل : ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان شیک
فروش آپارتمان شیک
(کد ملک :۱۲ )
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 73 متر مربع
قیمت کل : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان 61متری احسان طلب
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 61 متر مربع
قیمت کل : ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان نوساز
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 43 متر مربع
قیمت کل : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان79متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 79 متر مربع
قیمت کل : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحدهای نوساز
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 75 متر مربع
قیمت کل : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان