فهرست املاک - آپارتمان راه مشترک - صفحه 4

فروش واحد 89 متری /راه مشترک /امکانات فول / در بهترین منطقه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 89 متر مربع
قیمت کل : ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 55 متری /مجتمع فرهنگیان
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 55 متر مربع
قیمت کل : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 57متری /راه مشترک / خیابان کشاورز
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 0 متر مربع
قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 70 متری در منطقه ی شهری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
رهن یک واحد آپارتمان راه مشترک 67متری /واقع در منطقه ی وسط شهر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 0 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن یک واحد آپارتمان راه مشترک 76 متری واقع در خیابان آیت الله وحید
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 76 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن / اجاره / یک واحد آپارتمان راه مشترک /70 متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن /اجاره/یک واحد آپارتمان 70 متری راه مشترک
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 70 /راه مشترک در بهترین منطقه شهری /خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 60 متری خوش ساخت درمنطقه فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 60 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 70متری در بهترین منطقه شهر خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 80 متری فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 80 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش/یک واحد 52متری ساختمان نما سنگ در قلب شهر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 52 متر مربع
قیمت کل : ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش/ یک واحد های 90 متری ساختمان نوسازنما تماما سنگ در منطقه ی شهری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 90 متر مربع
قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن /اجاره/ یک واحد 78 متری خوش نقشه در بهترین منقطه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 78 متر مربع
قیمت کل : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان