فهرست املاک - صفحه 8

رهن / اجاره / یک واحد آپارتمان راه مشترک /70 متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن /اجاره/یک واحد آپارتمان 70 متری راه مشترک
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 70 /راه مشترک در بهترین منطقه شهری /خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 60 متری خوش ساخت درمنطقه فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 60 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 70متری در بهترین منطقه شهر خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/یک واحد آپارتمان 80 متری فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 80 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش/یک واحد 52متری ساختمان نما سنگ در قلب شهر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 52 متر مربع
قیمت کل : ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش/ یک واحد های 90 متری ساختمان نوسازنما تماما سنگ در منطقه ی شهری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 90 متر مربع
قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن /اجاره/ یک واحد 78 متری خوش نقشه در بهترین منقطه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 78 متر مربع
قیمت کل : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش/آپارتمان 110 متری خوش ساخت واقع در خیابان فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 110 متر مربع
قیمت کل : ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
واحد 87 متری فول امکانات /میدان امام حسین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 87 متر مربع
قیمت کل : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان راه جدا 107متری اهلبیت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 107 متر مربع
قیمت کل : ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
واحد راه جدا 84متری واقع در خیابان قربانی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 84 متر مربع
قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
واحد راه مشترک 78متری بر اصلی آبیاری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 78 متر مربع
قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
واحد آپارتمان راه جدا 105متر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 105 متر مربع
قیمت کل : ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان