فهرست املاک - صفحه 4

فروش واحد 90متری راه مشترک در موقعیت مکانی عالی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 90 متر مربع
قیمت کل : ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد خوش ساخت 64 متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 64 متر مربع
قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلای 550متراژ زیربنا 98متر جایی بسیار دنج ودل باز
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 550 متر مربع
قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد راه جدا 58متری خوش ساخت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 58 متر مربع
قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحدهای نوساز 81و 79متری ساخت مهندسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 81 متر مربع
قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد94متری خوش ساخت در بهترین منطقه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 94 متر مربع
قیمت کل : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 60متری خوش ساخت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 60 متر مربع
قیمت کل : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلای دونبش 150متری خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 150 متر مربع
توافقی
فروش ویلای 500متر روستائی در خوش منظره ترین منطقه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 500 متر مربع
قیمت کل : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد های خوش نقشه 133 متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 133 متر مربع
قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 63 متری خوش ساخت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 63 متر مربع
قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد خوش ساخت 58 متری حلوائی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 58 متر مربع
قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 53 متری خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 53 متر مربع
قیمت کل : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد نوساز 81متری دربهترین منطقه بلوار امام حسبن
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 81 متر مربع
قیمت کل : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد نوساز 58 متری بروز و ساختار مهندسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 58 متر مربع
قیمت کل : ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان